Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dla Rodziców - RODO

Czcionka:

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołajczyka w Murzynowie Kościelnym oraz zasady, na jakich odbywać się będzie po 25 maja 2018 r. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Murzynowie Kościelnym, 63-014 Murzynowo Kościelne,

  2. Z administratorem danych można skontaktować się telefonując pod numer: (61) 285-18-78 lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.

  3. Z Inspektorem danych osobowych u Administratora można skontaktować się wysyłając 
    e-mail na odo24@wp.pl lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z dopiskiem „IOD”.

  4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 

- dane osobowe uczniów – imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, dane rodziców (prawnych opiekunów), informacje o indywidualnym programie lub toku nauki, informacje o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz informacje o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zalecenia zdrowotne, wizerunek ucznia;

 

-  dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) – imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu.

 

  1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wykonywania ciążących na szkole obowiązków prawnych związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy 
    z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 2361).

  2. Rodzice (opiekunowie prawni) posiadają prawo do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 7. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych firmie LIBRUS z o.o. sp. k., al. Korfantego 193, 40-153 Katowice, w ramach świadczenia usługi utrzymania dziennika elektronicznego tylko i wyłącznie w tym celu, firmie Interefekt Judyta Ligęza Al.N.M.P. 23, 42-200 Częstochowa, w ramach prowadzonej strony internetowej szkoły tylko i wyłącznie w tym celu, firmie Centylek s.c. Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej, ul. Poznańska 1, 62-320 Miłosław, w ramach opieki medycznej uczniów tylko i wyłącznie w tym celu, SIO w ramach ewidencji obowiązku szkolnego tylko i wyłącznie w tym celu.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa.

Dyrektor Szkoły

Alicja Sowizdrzał

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny