Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Przedwojenna dokumentacja szkoły została zniszczona przez hitlerowców. Pobieżnej próby rekonstrukcji kroniki szkolnej podjął się pierwszy powojenny kierownik szkoły, pan Bronisław Tarlecki. Z jego zapisków wynika, że szkoła w Murzynowie Kościelnym powołana została do istnienia mniej więcej 60 lat przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, czyli około roku 1858.

Po 45 latach od powstania szkoła otrzymała nowy, dwuizbowy budynek, zaś około roku 1912 dobudowano do niego część piętrową. 

Druga wojna światowa przerwała nauczanie dzieci, jednak już w tydzień po ucieczce Niemców, 3 lutego 1945 roku, nowy kierownik otrzymał nominację i pełnomocnictwo na zorganizowanie nauki w szkole. Zajęcia rozpoczęły się 7 lutego 1945 roku. Nauką objęto 136 dzieci, a odbywała się ona w klasach łączonych. W 1948 roku utworzono klasę VI. Od 1949 roku szkoła włączyła się w walkę z analfabetyzmem dorosłych. 
W roku 1952 oddano do użytku trzecią izbę lekcyjną. Osiągnięto poziom organizacyjny pełnej siedmioklasowej szkoły. Pracowało w niej wówczas trzech nauczycieli. W 1954 roku zatrudniono czwartego nauczyciela i zwiększono powierzchnię szkoły o czwartą izbę lekcyjną. Polepszono warunki do nauki, likwidując łączenie klas na niektórych przedmiotach. 

Od 1965 roku wprowadzono system szkoły ośmioklasowej. W roku 1968 budynki zostały odnowione, dodano jeszcze jedną izbę lekcyjną na drugim piętrze. W 1970 roku zlikwidowano szkołę podstawową w Rusiborzu. Tamtejsi uczniowie mieszkający w Kopaszycach przydzieleni zostali do naszej szkoły. Wtedy też wystąpiła konieczność wygospodarowania następnych pomieszczeń szkolnych. Funkcjonowało już sześć sal, zatrudniano sześciu nauczycieli, a do szkoły uczęszczało 150 dzieci. W 1971 roku po raz pierwszy wspomina się o potrzebie budowy domu nauczyciela, ukończenie tej inwestycji planuje się na 1974 rok. 

W 1972 roku po 27 latach pracy w naszej szkole odchodzi na emeryturę Bronisław Tarlecki. Kierownictwo szkoły obejmuje pan Jan Czugujewicz. Trwają energiczne starania nowego dyrektora o przeforsowanie budowy domu nauczyciela i nowej szkoły. W 1976 roku powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Gieczu. Szkoła w Murzynowie traci status „ośmioklasówki”, stając się sześcioklasową filią. Taki stan trwa do roku 1982, w którym to staje się ponownie pełnooddziałową szkołą ośmioklasową. Dyrektorem zostaje pani Urszula  Borucka. 

W dniach 3 i 4 maja 1986 roku w Murzynowie, a również w szkole, odbyły się w ramach cyklu imprez Kultura wsi poznańskiej relacjonowane przez media obchody Wiosny w Murzynowie Kościelnym, które na długo zapadły w pamięć mieszkańcom.

W tymże roku pracę na stanowisku dyrektora szkoły podjął odwołany z emerytury Jan Czugujewicz. W budynku szkoły zaczyna funkcjonować przedszkole z oddziałem zerowym. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli. 
W roku 1988 rozpoczynają się prace przy budowie nowej szkoły, zaś stanowisko dyrektora przejmuje p. Maria Łuczak. Zostaje oddany do użytku blok nauczycielski. 

W 1993 roku dyrektorem szkoły zostaje p. Ryszard Kordacki, dzięki którego zaangażowaniu i energii w 1994 można było rozpocząć zajęcia już w nowym budynku szkoły. Przez pewien czas trwały jeszcze prace przy zagospodarowaniu terenu przyszkolnego oraz wykonywaniu elewacji. 

W roku 1996 przestał istnieć Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół. Zarządzanie jednostkami oświatowymi przejęły samorządy gminne. 

W roku 1996 rozebrano stary budynek szkoły, który niszczał nie użytkowany. 20 listopada tego roku szkołę odwiedził niecodzienny gość – ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak. 

W roku 1998 pojawił się projekt reformy oświatowej z sześcioletnią szkołą podstawową, trzyletnim gimnazjum i zmienioną koncepcją szkół średnich. 

W 1999 roku wprowadzono tę reformę, wiązało się to z tymczasowym dowozem klasy gimnazjalnej z Murzynowa na wybrane zajęcia do Giecza. 

Od 2000 roku szkoła funkcjonuje jako sześcioletnia. W 2001 roku Ryszard Kordacki odszedł na emeryturę. Dyrektorem szkoły została p. Danuta Borowczyk. 20 maja 2002 roku odbyły się uroczystości nadania szkole imienia Stanisława Mikołajczyka. 

W roku 2006 dyrektorem szkoły została p. Hanna Szpecht, a od września 2011 roku funkcję tę sprawował p. Zbigniew Bukowski. W roku 2013 p. Zbigniew Bukowski wygrał konkurs na dyrektora szkoły w innej miejscowości.

We wrześniu 2013 r. pełniącą obowiązki dyrektora szkoły została długoletnia nauczycielka  p. Alicja Sowizdrzał. W roku szkolnym 2013/2014 oddano do użytku boisko wielofunkcyjne dostępne dla wszystkich mieszkańców wsi.

Oddziały przedszkolne zostały doskonale  wyposażone w ramach projektu:

"Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Dominowo".

Wymienione zostały okna w przedszkolu, wyremontowano łazienkę w „zerówce”, odmalowano pomieszczenia przedszkolne, sekretariat oraz kuchnię.

W marcu 2014 r. budynek szkoły obchodził dwudziestolecie istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczystość, na którą zaproszono wielu zacnych gości.

Obecnie dyrektorem szkoły jest p. Andrzej Wnuk, który w maju 2019 r. wygrał konkurs.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny