Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kalendarz roku szkolnego

Czcionka:
L.p. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2.09.2019
2. Zebranie rodziców 12.09.2019
3. Złożenie pisemnych deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) uczniów ze wskazaniem języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do trzeciej częsci egzaminu po klasie ósmej szkoły podstawowej. Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z możliwymi dostosowaniami warunków 1.10.2019
4. Dzień Edukacji Narodowej  14.10.2019
5. Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły orzeczeń i opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz o stanie zdrowia związanych z dostosowaniami egzaminacyjnymi na egazmin po klasie ósmej 15.10.2019
6. Pasowanie na przedszkolaka 16.10.2019
7. Pasowanie na ucznia 17.10.2019
8. Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć 1.11.2019
9. Narodowe Święto Niepodległości - obchody w szkole 8.11.2019
10. Narodowe Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć 11.11.2019
11. Zebranie rodziców 19.11.2019
12. Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do dysfunkcji ucznia 23.11.2019
13. Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku obydwóch rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy w dniach 2 i 3 stycznia 2020 r. (z podaniem dni i godzin opieki) 16.12.2019
14. Poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną na semestr 20.12.2019
15. Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2019
16. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2-3.01.2020
17. Trzech Króli - dzień wolny od zajęć 6.01.2020
18. Powrót do szkoły po przewie świątecznej 7.01.2020
19. Ostateczne ustalenie ocen za I semestr roku szkolnego 2019/2020 i poinformowanie uczniów 20.01.2020
20. Zebranie rodziców semestralne 14.01.2020
21. Koniec I semestru roku 26.01.2020
22. Ferie zimowe 27.01-9.02.2020
23. Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku obydwóch rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy w II semestrze 2019/2020 (z podaniem dni i godzin opieki) 10.02.2020
24. Rekolekcje wielkopostne  
25. Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14.04.2020
26. Egzamin ósmoklasisty 16-18.06.2020
27. Rada klasyfikacyjna 22.06.2020
28. Poinformowanie rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej 22.05.2020
29. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12.06.2020
30. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26.06.2020
31. Ferie letnie 27.06 - 31.08.2020

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny